КОНТРАКТ-ОФЕРТА

Суб'єкт підприємницької діяльності Шевченка Костянтин В'ячеславович, який надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі свідоцтва В01 № 674217 від 31.05.2006 про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи публікує ці Умови – публічна пропозиція (оферта) та інших супутніх послуг (далі – Договір).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Цей Договір відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, яка містить суттєві умови договору на надання послуг.
 • 1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг, фізична або юридична особа, яка проводить акцепт цієї оферти, стає Замовником.
 • 1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається таким, що ознайомився та погодився з умовами цього Договору та відповідно до Цивільного кодексу України вступає з Виконавцем у договірні відносини на умовах цього Договору.
 • 1.4. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.
 • 1.5. Виконавець має право змінити або доповнити Договір у будь-який момент як із повідомленням Замовників, так і без нього (залежно від серйозності змін). Редакція, що діє, завжди знаходиться на Сайті Виконавця.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ

  Поняття та визначення, що використовуються у Договорі, мають таке значення:

 • 2.1. Власник лазні/сауни – власник комплексу (бані/сауни).
 • 2.2. Замовник – фізична або юридична особа - Власник лазні/сауни, який вчинив акцепт цієї оферти відповідно до розділу 1 цього Договору.
 • 2.3. Послуги – послуги, що надаються Виконавцем з розміщення інтернет-реклами на інтернет-платформі Laznya (далі – рекламні послуги).
 • 2.4. Інтернет-платформа Laznya (Сайти Виконавця) – це кілька порталів, об'єднаних в єдину систему управління, через яку Замовник має можливість самостійно керувати рекламою на цих порталах. До інтернет-платформи Laznya належать такі Сайти Виконавця: laznya.ua, laznya.kiev.ua, sauny.kiev.ua, bany.com.ua, banisauni.com.ua, kievsauna.com, 100saun.com.ua, 100saun. kh.ua, 100saun.dp.ua, 100saun.od.ua.
 • 2.5. "Кабінет власника" – особистий кабінет Замовника на порталі laznya.ua. Включає набір сторінок для управління рекламою всіх бань/саун Замовника.
 • 2.6. Сайт-візитка лазні/сауни - сторінка порталу laznya.ua, що містить у собі всю інформацію про лазню/саун Замовника на цьому порталі.
 • 2.7. Баланс Laznya – це система зберігання коштів Замовника всередині системи інтернет-платформи Laznya з метою використання їх на придбання одноразових послуг чи денного пакету сервісів. Гроші, зараховані Баланс Laznya, можна використовувати тільки на оплату рекламних послуг. Гроші, зараховані Баланс Laznya, із цієї системи вивести неможливо.
 • 2.8. Постійні/щоденні сервіси - послуги, які Виконавець надає безперервно доти, доки Замовник їх не відключить або поки що кошти на Балансі Laznya не закінчаться. Послуги надаються за умов 100% передоплати. Сума списується щодня о 00:00 за наступні 24 години.
 • 2.9. Одноразові сервіси – послуги, які Виконавець надає за окрему оплату. Послуги надаються за умов 100% передоплати за окремою заявкою Замовника.
 • 2.10. Денний пакет сервісів – усі постійні/щоденні сервіси мають точну ціну в одиницях "грн./день". Загальна сума за всі послуги списується з Балансу Laznya щодня о 00:00 за наступні 24 години. Після списання коштів всі включені послуги продовжуються наступні 24 години. У разі недостатньої кількості коштів на Балансі Laznya Денний пакет сервісів не надається, Сайт-візитка лазні/сауни автоматично вимикається з показу в каталозі.
 • 2.11. Платне розміщення - вид розміщення Сайту-візитки лазні/сауни з використанням сервісів. Сайт-візитка лазні/сауни, розміщена в даному режимі, має більш високу ефективність реклами.
 • 2.12. Виключено з каталогу - Сайт-візитка лазні/сауни доступна лише за прямим посиланням. Більше ніде про неї інформація не показується.
 • 2.13. Менеджер - представник Виконавця, який здійснює прийом та обробку звернень від Замовника.
 • 2.14. Відвідувач – відвідувач Сайту, потенційний клієнт Замовника.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 • 3.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Замовнику рекламні послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити зазначені послуги.

4. УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

  Реєстрація Замовника на порталі

 • 4.1. Реєстрація на порталі laznya.ua здійснюється Замовником шляхом заповнення запропонованої форми для реєстрації із зазначенням усіх необхідних даних.
 • 4.2. Замовник перед початком реєстрації на порталі зобов'язаний ознайомитися з повним текстом цього Договору. Реєстрація на порталі підтверджує той факт, що Замовник ознайомлений із змістом цього Договору та повністю, без будь-яких заперечень, приймає всі умови цього Договору.
 • Заповнення Сайту-візитки лазні/сауни

 • 4.3. Замовник самостійно заповнює у Сайті-візитці лазні/сауни всі дані про свій об'єкт (об'єкти) та стежить за тим, щоб інформація залишалася актуальною. Замовник самостійно оновлює дані про свій об'єкт (об'єкти) у Сайті-візитці лазні/сауни.
 • 4.4. Замовник підтверджує, що інформація, яка надається під час заповнення Сайту-візитки лазні/сауни, є достовірною та актуальною.
 • 4.5. Якщо інформація, що розміщена на Сайті-візитці лазні/сауни, не відповідає правилам порталу, Виконавець залишає за собою право на видалення інформації, зазначеної в Сайті-візитці лазні/сауни контенту.
 • 4.6. У Сайті-візитці лазні/сауни заборонено:

  • 4.6.1. Розміщувати інформацію в непризначених для цього полях (наприклад, вказувати в поле для текстового опису лазні/сауни контактні телефони або вставляти посилання). Біля кожного текстового поля точно вказано, яку інформацію потрібно внести.
  • 4.6.2. Використання нецензурної лексики.
  • 4.6.3. Образа адміністрації або інших користувачів (у тому числі опосередкована).
  • 4.6.4. Вносити інформацію, яка не відноситься до рекламованого комплексу (у тому числі про інші комплекси Замовника).
  • 4.6.5. Додавати на Сайт-візитку фотографії еротичного змісту.
  • 4.6.6. Усі текстові поля дубльовані для кожної мови, яка використовується на порталі. У кожному полі повинен бути текст на тій мові, для якої це поле передбачено.
 • 4.7. Виконавець надає рекламні послуги шляхом розміщення інтернет-реклами на Сайтах Виконавця та не несе відповідальності перед Замовником та користувачами порталів за достовірність інформації.
 • 4.8. Розміщення інтернет-реклами на Сайтах Виконавця здійснюється за згодою Власника лазні/сауни.
 • 4.9. Замовник підтверджує, що всі права інтелектуальної власності (авторські права) на інформацію, опубліковану на Сайтах Виконавця, а також базу даних Сайтів Виконавця, належать виключно і в повному обсязі Виконавцю.
 • 4.10. На вимогу Власника лазні/сауни Сайт-візитка будь-якого об'єкта може бути повністю видалена з Сайтів Виконавця.
 • 4.11. Виконавець не передає особисті дані Замовника або дані про об'єкти третім особам.
 • Поповнення Балансу Laznya

 • 4.12. Сторони домовилися використовувати балансову систему оплати послуг, суть якої полягає в тому, що Замовник здійснює 100% передоплату послуг відповідно до прейскуранта шляхом поповнення Балансу Laznya готівковим або безготівковим розрахунком. Далі кошти, зараховані на Баланс Laznya, використовуються Замовником на придбання одноразових послуг або денного пакету сервісів. Сума списується щодня о 00:00 за наступні 24 години. Гроші, зараховані Баланс Laznya, можна використовувати виключно на оплату рекламних послуг. Гроші, зараховані Баланс Laznya, із цієї системи вивести неможливо.
 • 4.13. Вартість платних Послуг визначається відповідно до прейскуранту, який можна уточнити у Менеджерів або отримати на пошту в електронному вигляді.
 • 4.14. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на свої Послуги.
 • 4.15. При оплаті карткою або за виставленим рахунком Замовник зобов'язаний сплатити комісію у розмірі 3%. Якщо оплата здійснюється готівкою або після переходу на лікпей у Кабінеті власника (на сайті), то комісія Замовником не оплачується.
 • Вибір виду розміщення Сайту-візитки лазні/сауни та необхідних сервісів

 • 4.16. Замовник самостійно обирає вид розміщення Сайту-візитки лазні/сауни та необхідні сервіси, перелік яких зазначено у розділі 2 цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 • 5.1. Замовник зобов'язується:

  • 5.1.1. Безумовно виконувати умови цього Договору та стежити за змінами та доповненнями до нього.
  • 5.1.2. Повідомляти якнайшвидше про необхідність внесення змін до інформації, що розміщується на Сайтах Виконавця, що стосується послуг Замовника.
  • 5.1.3. Дотримуватися авторських прав на Послуги, що надаються Виконавцем, включаючи текстові, фото та відео матеріали.
  • 5.1.4. Вчасно оплачувати замовлені Послуги.
  • 5.1.5. Дотримуватись правил роботи з відгуками, зазначених у розділі 8 цього Договору “ПРАВИЛА РОБОТИ З ВІДГУКАМИ, ЗАЛИШАЮЧИМИ КОРИСТУВАЧАМИ САЙТІВ”.
  • 5.1.6. Виконувати у повному обсязі інші зобов'язання, передбачені цим Договором.
 • 5.2. Замовник має право:

  • 5.2.1. Отримувати від Виконавця повну та своєчасну інформацію щодо умов надання Послуг, заходів та акційних пропозицій, а також про політику роботи з відгуками Відвідувачів, що повідомляється по телефону та/або листом на електронну пошту.
  • 5.2.4. Змінювати інформацію, розміщену на Сайтах Виконавця про послуги, що надаються Замовником.
  • 5.2.5. Відмовитись від надання Послуг Виконавця після закінчення коштів на балансі без вказівки причини.
  • 5.2.6. Відмовитись від надання Послуг Виконавця до закінчення коштів на балансі із зазначенням причини у разі форс-мажору. При цьому Виконавець здійснює перерахунок отриманих від Замовника грошових коштів без урахування наданих знижок та залишок повертає Замовнику.
  • 5.2.7. Якщо Виконавець надає Замовнику послугу фотосесії, то право на отримання вихідних матеріалів Замовник має лише через 2 місяці від моменту публікації фотографій на Сайтах Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 • 6.1. Виконавець зобов'язується:

  • 6.1.1. Забезпечувати надання Послуг в обсязі, який відповідає сумі їх оплати Замовником.
  • 6.1.2. Розміщувати інформацію та фото/відеоматеріали Замовника на Сайтах Виконавця у розділах з відповідною тематикою у повному обсязі, за винятком випадків, коли інформація та/або медіа матеріали є такими, що суперечать законодавству України.
  • 6.1.3. Інформувати Замовника про порядок надання Послуг, існуючі зміни та доповнення, заходи та акції по телефону та/або електронною поштою.
  • 6.1.4. Вести облік оплати Послуг.
  • 6.1.5. Вчасно виставляти рахунки на оплату та/або повідомляти Замовнику про необхідність внесення оплати для продовження Послуг у форматі смс та листів на електронну пошту.
  • 6.1.5. Дотримуватись конфіденційності облікових даних Замовника, не передавати їх третім особам.
  • 6.1.6. Використовувати надану Замовником контактну інформацію з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію, пов'язану з діяльністю Замовника.
  • 6.1.7. У разі виникнення технічних неполадок на Сайтах Виконавця вирішити їх протягом 3 днів.
 • 6.2. Виконавець має право:

  • 6.2.1. Зупиняти надання Послуг для проведення необхідних планових профілактичних технічних робіт на Сайтах Виконавця та позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виконання вищезгаданих робіт, що тягнуть за собою призупинення в наданні Послуг, надсилається Замовнику за допомогою листа на електронну пошту або телефон.
  • 6.2.2. Переривати надання Послуг у разі несплати Замовником послуг Виконавця, а також порушення Замовником описаних у цьому Договорі правил. При цьому сплачені Замовником суми перерахунку не підлягають.
  • 6.2.3. Вносити зміни та доповнення до цього Договіру шляхом публікації цих змін та доповнень на Сайтах Виконавця.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА САЙТУ

 • 7.1. Користувач зобов'язується:

  • 7.1.1. Дотримуватися авторських прав на послуги, що надаються Виконавцем.
 • 7.2. Користувач має право:

  • 7.2.1. Використовувати інформацію, що розміщується на інтернет-платформі Laznya, про Замовника в особистих цілях і розпоряджатися нею в процесі прийняття рішення щодо подальшого користування послугами Замовника.
  • 7.2.2. Залишати відгуки, питання та коментарі на Сайтах Виконавця щодо послуг, що надаються Замовником, у разі, якщо їх зміст не є образливим та не суперечить Цивільному кодексу України, а також отримувати від Замовника та від Менеджера Сайту відповіді на них.

8. ПОЛІТИКА РОБОТИ З ВІДГУКАМИ, ЗАЛИШАЮЧИМИ КОРИСТУВАЧАМИ САЙТІВ

 • 8.1. Політика роботи з відгуками спрямована на поліпшення якості обслуговування кінцевого споживача послуг сауни або лазні, тому наведені нижче дії спрямовані на вирішення ситуації, що склалася, у бік задоволення кінцевого клієнта.
 • 8.2. Принципи нової політики роботи з відгуками:

  • 8.2.1. Всі відгуки та коментарі щодо послуг Замовника, що залишаються Користувачами, публікуються на Сайтах, незалежно від їх характеру (як позитивні, так і негативні), за винятком випадків, коли зміст відгуку/коментару містить образи, ненормативну лексику, або будь-яку іншу інформацію, яка є неприпустимою для публікації відповідно до чинного законодавства України.
  • 8.2.2. Публікація залишених відгуків на Сайтах провадиться протягом двох робочих днів з моменту їх відправки Користувачем через спеціальну форму на Сайті.
  • 8.2.3. Замовник автоматично інформується про факт написання про нього Користувачем відкликання або коментаря за допомогою листа на електронну пошту, в якому міститься докладна інформація про відкликання: ім'я та контактні дані відправника (мейл, телефон), дата відвідування закладу Замовника та зміст відкликання.
  • 8.2.4. Якщо залишений Користувачем про послуги Замовника відгук має явно негативний характер (є, по суті, скаргою), і протягом одного робочого дня Замовник сам не відреагував на отриманий про нього відгук, йому здійснює дзвінок Менеджер для уточнення інформації про те, чи було отримано Замовником оповіщення про відкликання, а також для роз'яснення Замовнику, які дії він може вжити з метою підвищення авторитету свого закладу в очі Користувачів.
  • 8.2.5. Замовник має право протягом двох робочих днів з моменту отримання скарги зв'язатися з Користувачем, який залишив про нього відгук, використовуючи наданий канал зв'язку з користувачем, і шляхом мирних переговорів вирішити спірну ситуацію, що виникла, в результаті проведення яких попросити Користувача відкликати свою скаргу. Якщо Користувач протягом двох робочих днів з моменту надходження від нього відкликання зв'язується з Адміністрацією Сайту та повідомляє про те, що описана у його відкликанні ситуація вирішена, і просить не публікувати його відгук, то залишений ним коментар на Сайті не розміщується.
  • 8.2.6. Якщо домовитися з Користувачем про нерозміщення скарги не вдається, то Замовник у праві скласти і надати відповідь Користувачеві, який залишив її, письмово за формою, передбаченою Адміністрацією Сайту. Дана форма міститься в листі, що надсилається Замовнику разом з інформацією про відкликання, а також доступна до уточнення Менеджерів Сайтів. У відповіді Замовник зобов'язується надати інформацію про те, що причину скарги Користувача усунуто або мінімізовано, а у разі незгоди Замовника із залишеною скаргою, зобов'язується аргументовано пояснити причину, з якої вважав її недоцільною.
  • 8.2.7. Якщо Замовник своєчасно (протягом двох робочих днів з моменту надходження відкликання) надав відповідь на отриману на нього скаргу, ця відповідь одноразово із залишеною скаргою публікується на Сайті.
  • 8.2.8. Якщо Замовник своєчасно (протягом двох робочих днів з моменту надходження відгуку) не надав відповіді на отриману на нього скаргу, то дана скарга публікується на Сайті БЕЗ додаткового коментаря.
  • 8.2.9. У розбіжності між Користувачем сайту та Власником лазні/сауни Виконавець не втручається.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 9.1. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі його виконання, Сторони керуються чинним законодавством України.
 • 9.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником лише за надані оплачені послуги.
 • 9.3. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності та не повертає Замовнику сплачені за цим Договором кошти у разі, якщо Послуги не були надані з вини Замовника, у тому числі через порушення цього Договору.
 • 9.4. Виконавець не відшкодовує Замовнику збитки (включно з втраченою вигодою), завдані ним у період не надання Послуг Виконавцем з причин, що не залежать від Виконавця.
 • 9.5. У разі, якщо належне виконання сторонами цих Умов неможливо через об'єктивні причини, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійним лихам, змінам поточного законодавства України, діям органів державної влади та управління, військовим діям усіх видів тощо). , то жодна із сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяних неналежним виконанням або невиконанням цього Договору збитків (включаючи втрачену вигоду).

10. ІНШІ УМОВИ

 • 10.1. Виконавець має право, за необхідності, залучати для надання Послуг треті особи, які мають відповідну угоду з Виконавцем.
 • 10.2. Найменування та нумерація статей цього Договору наведено для зручності прочитання та не мають значення при тлумаченні його умов.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 • 11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником цієї оферти відповідно до розділу 1 цього Договору та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

12. СПОРИ СТОРІН

 • 12.1. Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

13. РЕКВІЗИТИ

ФОП ШЕВЧЕНКО К.В.
Свідоцтво про держреєстрацію В01 № 674217,
код ЄДРПОУ - 2693212331
р/р: 26003052727300 у ПАТ КБ: "ПРИВАТБАНК" МФО: 300711
Адреса: м.Київ, вул. Вишгородська, 38