Регистрация
Для регистрации, пожалуйста, авторизуйтесь через

или используйте обычную регистрацию

Вы ввели некорректный email адрес

Вы не заполнили поле email

Вы не заполнили поле пароль

Поле пароль должно быть больше 6 символов

Регистрация

Регистрируясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением

Мы определили, что Ваше местоположение не соответствует выбранному Вами городу на портале. Вы можете перейти в каталог своего города .
OK
Закрыть

Пользовательское соглашение

Ця Угода користувача є договором приєднання і укладається між адміністрацією інформаційного ресурсу «Все сауны и бани Украины» (далі — Адміністрація), розташованого на доменному імені laznya.ua (далі — Сайт), і приватною особою — що, відвідала сторінки сайту та скористалася хоча б одним із сервісів, що надаються в рамках сайту (далі — Користувачем), разом (Сторони).

Угода користувача (далі — Угода) регулює порядок використання ресурсів, сервісів, можливостей сайту, наданого Адміністрацією майданчика для отримання та ознайомлення із інформацією, розміщеною на Сайті, у тому числі шляхом завантаження інтернет-сторінок Сайту;

1. Порядок укладення

  1. Угода є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.
  2. Угода складається Адміністрацією і опубліковується шляхом розміщення на Інтернет сторінці, за адресою laznya.ua                
  3. Угода є публічною офертою і укладається лише шляхом приєднання до неї Користувачем в цілому. Факт приєднання Користувача до даної Угоди в цілому підтверджується отриманням доступу та ознайомленням з інформацією розміщеною на Сайті.
  4. Особа, що виявила намір укласти Угода, не може запропонувати свої умови договору.
  5. У випадку незгоди зі змістом та формою Угоди чи окремих її положень особа, яка виявляє намір укласти Угоду, вправі відмовитися від її укладення.
  6. Факт авторизації Користувача на Сайті Адміністрації (уведення певних унікальних ідентифікаторів Користувача на сторінці реєстрації й (або) будь-якій сторінці входу), є повним і беззастережним прийняттям умов Угоди, а Користувач, відповідно до Цивільного кодексу України, розглядається як особа, яка вступила з Адміністрацією у договірні відносини за договором приєднання.
  7. Угода діє з моменту її укладення до розірвання її Сторонами.

 

2.  Порядок надання Послуг

 

2.1.Користувач за допомогою відповідних інтернет-сторінок Сайту самостійно отримує послуги Сайту.

2.2.Користувач розуміє й погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за використання розміщеної Адміністрацією на Сайті інформації Користувачем або третіми особами.

2.3.Користувач розуміє й погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідування та використання зовнішніх ресурсів, посилання на яку можуть міститися на Сайті.

2.4.Адміністрація не гарантує достовірність, точність і об’єктивність інформації розміщеної на Сайті, оскільки не здійснює перевірку матеріалів, розміщених Користувачами.

2.5. Адміністрація не несе відповідальності за результат використання або корисність наданих послуг ,а також за якість доступу до Сайту через мережу Інтернет.

2.6.Адміністрація не несе відповідальності за можливі матеріальні та/чи моральні збитки, які можуть настати в результаті використання інформації, розміщеної на сайті.

2.7. Користувач згоден з тим, що усі права інтелектуальної власності (авторські права) на інформацію, опубліковану Адміністрацією на Сайті, а також на базу даних Сайту, належать виключно та у повному обсязі Адміністрації.

2.8.Користувачам забороняється копіювати, розповсюджувати, розміщувати на інших інтернет-ресурсах або в засобах масової інформації будь-яку інформацію, що розміщена на Сайті, або її частину, базу даних Сайту або її частину, будь-які об’єкти прав інтелектуальної власності (авторських прав). Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах сайту не використовуються значки ® і/або ™ для їх позначення. Питання захисту інтелектуальної власності Адміністрації на Сайт та інше наповнення сайту регулюються законодавством України.

2.9.Адміністрація не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в період користування або при неможливості користування Сайтом, зокрема понесений у результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, зміни функцій, дефектів, затримок у роботі при передачі даних, і т.п. подій, що сталися не з вини Адміністрації

2.10.Для виконання своїх зобов'язань за договором, Адміністрація вимагає від Користувача пройти процедуру попередньої реєстрації на сервері Адміністрації, що полягає в заповненні обов'язкових для уведення даних полів форми реєстрації, розташованих на усіх сторінках сайту. При цьому Адміністрація не несе відповідальності за повноту й вірогідність наданої Користувачем інформації.

2.11.При наявності в Користувача претензій до обсягу і якості послуг Сайту, він повинен негайно (але в будь-якому випадку не пізніше одного дня) сповістити про це Адміністрацію повідомивши при цьому свої ідентифікаційні дані, час виникнення претензій, а також обґрунтувати їх. Користувач приймає до відома, що Адміністрація може не мати можливості перевірити обґрунтованість претензії, виставленої більш ніж через одну добу від дня її виникнення. Адміністрація протягом п'яти робочих днів від дня одержання претензії направляє Користувачеві свій висновок по отриманій претензії, і в тому випадку, якщо знаходить її обґрунтованої, пропонує Користувачеві спосіб компенсації заподіяних незручностей.

2.12 Правила коментування матеріалів

2.12.1.При написанні коментарів Користувач повинен дотримуватися встановлених правил і обмежень.

2.12.2.Незнання правил, в тому числі і обмежень на розміщення інформації та використання ресурсів сайту, не звільняє Користувача сайту від їх виконання, а в разі їх порушення від відповідальності відповідно до цієї Угоди та законодавства України.

2.12.3.На сайті заборонено:

2.12.4.На Сайті не вітається розміщення повідомлень (коментарів), позбавлених інформаційного навантаження і тих, що не стосуються тематики ресурсу.

 

3. Обов'язки Користувача

 

3.1 З метою належного виконання умов Угоди, Користувач зобов'язаний:

3.2  Коректно виконати процедуру реєстрації нового користувача на Сайті. У випадку зміни контактних даних і іншої суттєвої інформації, вчасно вносити зміни в реєстраційну форму, а при неможливості, повідомити про це Адміністрацію електронною поштою.

3.3 Не розкривати й не передавати третім особам свої ідентифікаційні дані, по яких можлива авторизація Користувача на сервері Адміністрації.

3.4 Дотримувати авторських прав Адміністрації й інших осіб, не копіювати й не передавати третім особам яку-небудь істотну частину інформаційного наповнення Сайту. Не використовувати Сайт із метою, що порушують авторське право третіх осіб.

3.5 Самостійно ознайомитися з Угодою, а також з можливими змінами й доповненнями до неї.

3.6 Самостійно забезпечувати технічну можливість користування Сайтом зі своєї сторони, в тому числі доступ до мережі Інтернет, наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації із протоколу http і інших необхідних засобів.

3.7 Користувач приймає на себе повну відповідальність за схоронність ідентифікаційних даних, що забезпечують доступ до Сайту й за збитки, що можуть виникнути через несанкціоноване використання його доступу.

 

4. Обов'язки Адміністрації

 

4.1 З метою належного виконання умов Угоди, Адміністрація зобов'язується:

4.2 Надати Користувачеві можливість користування Сайтом відповідно до умов Угоди.

4.3 Зберігати конфіденційність даних, наданих Користувачем, а також не передавати контактну інформацію про нього третім особам, якщо така не перебуває у відкритому доступі за бажанням Користувача, і крім як за рішенням суду або в іншому передбаченим законом порядку.

4.4 Повідомляти Користувача шляхом публікації на Сайті та (або) електронного розсилання повідомлень істотні відомості, що стосуються умов Угоди.

5.      Припинення й призупинення надання послуг Сайту

5.1 Адміністрація має право негайно припинити надання послугу Сайту при порушенні Користувачем умов Угоди.

5.2 Адміністрація може призупинити доступ Користувача як до Сайту в цілому, так і до будь-якої його частини без попередження у випадку, якщо Користувач безпосередньо залучений у дії, які Адміністрація обґрунтовано вважає такими, що порушують умови Угоди.

5.3 У випадку невідповідності послуг Сайту, потребам Користувача, він може припинити користуватися ним, при цьому витрачені засоби не вертаються й не компенсуються яким-небудь іншим способом.

 

6.      Зміна умов і припинення дії Угоди

 

6.1 Адміністрація має право змінювати умови Угоди та її Додатків, вводити нові Додатки до Угоди, публікуючи повідомлення про такі зміни на Сайті не менш чим за сім днів до набрання змінами чинності .

6.2 Користувач несе тягар перевірки наявності змін Угоди на Сайті.

6.3 У випадку прийняття нормативно-правових актів, що стосуються цілком або в частині функціонування Сайту або умов Угоди, Адміністрація зберігає за собою право будь-яких змін у функціонуванні Сайту або змін у умови Угоди, спрямованих на приведення у відповідність із новими нормами.

 

7.      Урегулювання суперечок

 

7.1 Претензії Користувача приймаються в письмовому або електронному у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення інциденту.

7.2 Претензії розглядаються в десятиденний строк, причому Адміністрація вправі вступати в переписку з Користувачем з метою уточнення характеру й причин претензій.

7.3 Неотримання відповіді на свій запит протягом трьох днів Адміністрація вправі розцінити як відкликання претензії, у кожному разі рішення по кожній претензії повинне бути прийняте в строк не більше 10 (десяти) робочих днів від дати останнього отримання інформації.

7.4 Спірні питання, пов’язані з виконанням даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

8.      Форс- Мажорні обставини

 

8.1 Адміністрація звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Угодою, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили ("форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних обставин, у тому числі масових безпорядків, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф і інших обставин непереборної сили, а також:

8.2 Адміністрація зобов'язується, у тому випадку, якщо це технічно здійснено, по електронній пошті та (або) шляхом публікації на головній сторінці Сайту повідомити Користувача про існування форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) днів після моменту їхнього настання.

8.3 Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністрацією зобов'язань у строк, установлений в Угоді, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

8.4 Якщо неможливість виконання зобов'язань за договором буде тривати понад 3 (трьох) місяців, Угода вважається розірваною без відшкодування збитків.

9. Додаткові умови

9.1 Користувач має право вимагати від Адміністрації рішення проблем з наданням послуг Сайту, що виникли з вини Адміністрації, за винятком випадків, пов'язаних з дією форс-мажорних обставин.

9.2 Адміністрація не зберігає інформацію про Користувача у вигляді, в якому особа може бути конкретно ідентифікована в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.3 Користувач засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані стосовно будь-яких фізичних осіб, які були або будуть передані Користувачем Адміністрації у зв’язку або на виконання Угоди, були отримані та знаходяться у користуванні Користувача правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Користувач засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Адміністрації для їх подальшої обробки з метою виконання Угоди, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Адміністрацією персональних даних для обробки третім особам та здійснення щодо них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням Угоди та/або із захистом прав Адміністрації за умовами Угоди, або якщо це необхідно для реалізації Адміністрацією  прав та обов’язків, передбачених законом. Користувач засвідчує і гарантує, що право Користувача  на передачу Адміністрації  вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та третіх осіб.